Lie 122010
 

Teorija, metodikos, technologijos – tai nėra pagrindinis šios svetainės tikslas. Žymiai svarbiau mums gyvas ir aktyvus gyvenimas, susijęs su bonsais – užsiėmimai, parodos, diskusijos. Tačiau praktika ir teorija dažniausiai yra labai tarpusavyje susietos ir viena kitą papildančios dalys.

Todėl jau pirmuosiuose svetainės pranešimuose, gal ne tiesiogiai, gal daugiau tarp eilučių skaitytojai buvo kviečiami aktyviau dalyvauti ne tik kaip pasyvūs stebėtojai, bet ir kaip aktyvūs dalyviai. Viena iš tokių saviraiškos formų galėtų būti ir straipsniai apie bonsus, jų formavimą ar priežiūrą. Ir nesvarbu, ar tai teorinės informacijos analizė, ar savo medelio (ar net gi kolekcijos) pristatymas.

Noriu atkreipti ir vadinamųjų „naujokų” dėmesį į tai, kad vienas geriausių būdų pačiam ką nors išsiaiškinti „iki galo” – tai pakankamai aiškiai apie tai papasakoti kitiems. Užuominą, manau, supratot…

Žinoma, natūralus klausimas – kokiu stiliumi rašyti straipsnį, kokios jo sudėtinės dalys, kaip jį apipavidalinti. Kad ir kiek bebūtų autorių, svarbu bent minimaliai išlaikyti svetainės vientisumą. Todėl ir kilo mintis bent šiek tiek apibrėžti, kokių nuostatų vertėtų laikytis, į ką atkreipti dėmesį.

Svetainėje, jei pastebėjote yra kelių tipų straipsniai: skelbimai ir renginių aprašymai, apžvalginiai straipsniai (pasakojantys apie bonsai kultūrą, auginimą, formavimą, stilius ir stilistiką, ir pan.), konkrečių rūšių aprašymai, augintojų ar organizacijų reklama. Visais atvejais straipsnio apimtis nėra ribojama, bet geriausia, kai jis sudaro ne mažiau 2000 spaudos ženklų.

Dabar panagrinėkime kiekvieną tipą atskirai.

Skelbimai, informacija apie renginius

Jeigu planuojama paroda, susitikimas, kurio vienas iš objektų yra bonsai, svetainėje visada su džiaugsmu apie tai paskelbsime.

Renginio skelbime turėtų būti nurodyta: renginio pavadinimas, vieta (įskaitant ir informaciją, kaip ją rasti), laikas, organizatoriai ir rėmėjai, trumpas renginio aprašymas. Skelbimas visada atrodys patraukliau, jei bus pridėtas plakatas ar su renginiu susijęs paveikslėlis, arba organizatorių bei rėmėjų logotipai, kontaktinė informacija.

Tačiau vien tik skelbimas apie renginį be jokios sangąžinės informacijos atrodo liūdnai. Todėl kviečiame visus organizatorius ne tik pasiskelbti, bet ir pateikti informaciją apie renginį, įspūdžius, nuotraukas.

Kažkokių konkrečių rekomendacijų renginių aprašymams turbūt nebūtina pateikti. Viskas gana paprasta – kas vyko, kokie įspūdžiai. Ir žinoma – vaizdinė medžiaga, nuotraukos.

Apžvalginiai straipsniai

Juos turbūt imtųsi rašyti pažengę meistrai arba mėgstantys analizuoti internete pateikiamą informaciją „naujokai”. O ir tokių straipsnių struktūra gali labai skirtis. Svarbu išlaikyti “įvado – dėstymo – išvadų” proporcijas bei pateikti tekstą iliustruojančią papildomą medžiagą – nuotraukas, grafikus, lenteles, piešinius.

Tai turbūt mažiausiai į rėmus įspraudžiama straipsnių grupė.

Visi tokie straipsniai nebūtinai turi būti paties autoriaus patirties aprašymas. Tai gali būti ir literatūros analizė. Tada labai svarbus yra informacijos šaltinių sąrašas. Jeigu informacijos šaltinis yra interneto svetainėje, būtina pateikti tikslų jos adresą. Jeigu tai spausdintas leidinys, tada nurodomas jo autorius, pavadinimas, leidimo metai, leidėjas, ISBN kodas (jei yra).

Rūšių aprašymai

Trumpiausi ir turbūt lengviausiai rašomi straipsniai. Parašyti juos gana paprasta: šiek tiek literatūros analizės, sava patirtis, vaizdinė medžiaga. Nors svetainė neturi tikslo sukaupti augalų rūšių enciklopedinę duomenų bazę, bet apie dažniausiai auginamas rūšis, apie jų auginimą ir formavimą mūsų klimato sąlygomis turbūt ne vienam būtų įdomu pasiskaitinėti.

Kokios gi siūlytinos tokių straipsnių dalys:

  • Įvadas;
  • Pavadinimas, sinonimai;
  • Sistematinė padėtis;
  • Trumpas augalo morfologijos, paplitimo aprašymas;
  • Gyvenimo ciklas, jo įpatumai, sezoniškumas;
  • Auginimo dirbtinėmis sąlygomis ypatumai;
  • Panaudojimas bonsai kultūroje;
  • Informacijos šaltiniai.

Įvade reiktų pasistengti atskleisti nagrinėjamos rūšies išskirtinumą. Po to turi būti pateikiamas augalo mokslinis pavadinimas, lietuviškas atitikmuo. Galima skaitytojus supažindinti su mokslinio pavadinimo reikšme, pateikti pavadinimus kitomis kalbomis (angliškai, vokiškai, prancūziškai ir pan.). Sveikintina informacija apie mokslinių ir populiariųjų pavadinimų sinonimus.

Sistematinė padėtis pateikiama pagal bet kurią iš didesnių duomenų bazių ar enciklopedijų – Wikipedijos, USDA duomenų bazės ir t.t. Šios duomenų bazės dažnai pateikia informaciją ir apie rūšies paplitimą, augimo sąlygas.

Rašant apie auginimą dirbtinėse sąlygose galima naudotis tiek savo patirtimi, tiek literatūros analize. Nereikia bijoti pateikti ir prieštaringų kitoms rekomendacijoms pastebėjimų. Geriausia, be jokios abejonės, kai kiekvienas suranda sau labiausiai tinkamas medelio auginimo sąlygas, pasirenka sau patinkantį stilių, o pasaulinė patirtis čia leidžia optimaliau pasirinkti sprendimą, „neišradinėti dviračio”

Informacijos šaltinių sąraše gali būti tikslios nuorodos į interneto svetainę arba spausdintą informacijos šaltinį (žurnalą, knygą, duomenų lapą). Pastaruoju atveju nurodomas spaudinio pavadinimas, autorius, leidimo metai, leidėjas, ISBN kodas.

Gražu, kai toks straipsnis yra iliustruojamas viena nedidele nuotrauka prie įvado ir 2-3 didesnėmis nuotraukomis.

Augintojų ir organizacijų reklama

Augintojų ir organizacijų svetainėms skirta nuorodų kategorija dešiniojoje puslapio kolonėlėje. Visos Lietuvoje esančios organizacijos, klubai gali būti įrašyti ir pristatyti nemokamai, vos tik pateikę apie save išsamią informaciją.

Komerciniams skelbimams taikomas „Straipsnis+” principas. Tai yra, kai paskelbus komercinio pobūdžio informaciją apie įmonę ar organizaciją papildomai iš jos tikimės ir nors ir nedidelio pasakojimo bet kuria iš su bonsais susijųsių temų. Nesvarbu, ar tai kokios nors rūšies aprašymas, ar formavimo stiliaus pristatymas, ar istorinė analizė…

Visi straipsniai turi būti iliustruoti nuotraukomis, įmonės ar organizacijos logotipais, ir gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis. Gautas anglų kalba straipsnis iškart publikuojamas originalo kalba, bet netruks būti išverstas į lietuvių kalbą.

Nuotraukos

Kiekvienam puslapio (2000 spaudos ženklų) apimties straipsniui iliustruoti reiktų pateikti bent tris nuotraukas. Viena jų sumažinto formato bus pateikiama prie įvado ir santraukoje. Ši nuotrauka iškart matysis pagrindiniame straipsnių sraute. Kitos bus didesnės, išdėstytos straipsnyje, atsižvelgiant į jo logiką.

Galima nuotraukų pateikti ir daugiau. Tada jos bus patalpintos į atskirą galeriją, straipsnio gale pateikiant į ją nuorodą.

Nuotraukų failų formatas nėra svarbus. Geriausia jei jos bus atsiunčiamos JPG formato failais, bet galimi ir kitokie formatai. Būtų gerai, kad originali nuotraukų raiška būtų ne mažesnė nei 300 px, jos turėtų būti pakankamai aiškios, o norimi parodyti objektai neišplaukę.

Ir pabaigai…

Norėdami, kad bonsai kultūra taptų populiaresnė, nesuverskime visko ant organizatorių ir entuziastų pečių. Jei kiekvienas organizuojantis renginį jaus kad ir nedidelę pareigą apie jį paskelbti kuo plačiau (įskaitant ir šią svetainę) , o renginiui įvykus, pasidalinti savais įspūdžiais, gal ir tas „bonsų gyvenimas” neatrodys Lietuvoje toks sustingęs…

Jogaila Mackevičius

Sorry, the comment form is closed at this time.