Lap 012010
 

Natūralūs mineraliniai sorbentai – tai gamtoje randamos uolienos pasižyminčios didesnėmis ar mažesnėmis sorbcinėmis (įsiurbimo, sugėrimo) savybėmis. Šios uolienos gali sugerti tiek vandenį, tiek jame ištirpusias mineralines ir organines medžiagas.

Natūralūs mineraliniai sorbentai plačiai naudojami kaip bonsų substratų mišinių sudėtinės dalys.

Sausas ceolitas

Ceolitai – tai kalnų uolienos mineralai kristalinės struktūros aliumosilikatai, kurių pagrindiniai aktyvūs komponentai – klinoptilolitas ir montmorilonitas.  Jiems būdingos jonų mainų ir adsorbcinės savybės. Ceolitų grūdeliuose gausu kanalų,  juos gali laisvai patekti vandens bei kitos poliarinės molekulės tokios, kaip NH3, SO2, H2S, CO2, ir pan. Dėl specifinės struktūros ceolitai turi nemažai naudingų savybių: adsorbcinių – efektyviai adsorbuoja įvairias medžiagas iš dujų mišinių ir tirpalų; molekulinių sietų – sorbuoja tik atitinkamo dydžio molekules; katijoninių – silpnai prijungti katijonai vidiniuose porų ir atvirų kanalų paviršiuose gali būti pakeičiami kitais katijonais; katalitinių – kristalinės gardelės porose esančių molekulių aktyvacijos energija kai kuriose reakcijose sumažėja.

Ceolitai ekologiškai švari, inertinė ir netoksiška medžiaga (daugiau informacijos).

Drėgnas ceolitas

Sudrėkinti ceolito grūdeliai nusidažo skirtingomis spalvomis – rusva, pilkšva, melsva. Kai kurie jų lieka balti.

Selektyvūs sorbentai tokiuose substratuose, kuriuose reikia užtikrinti stabilumą ir vieno ar kito elemento kiekio padidėjimo prevenciją, yra labai tinkama sudėtinė dalis. Pavyzdžiui, dėl vienokių ar kitokių priežasčių mūsų augalų substrate padaugėja azoto. Paprastu atveju augalai imtų jį įsisavinti šaknimis, padidėtų jų azoto apykaita, ir tokie augalai imtų sparčiau augti, didėtų lapai ar spygliai, labiau pasireikštų tįstamasis augimas.

Jeigu substrate yra sorbento, jis suriša jonų mainų reakcijų būdu vieno ar kito elemento perteklių ir atiduoda jį tik tada, kai augalas išnaudoja elemento resursus substrate ir jo koncentracija žymiai sumažėja. Jie tarsi apsauga nuo staigaus pertęšimo.

Gali būti naudojami ir kiti sorbentai, pasižymintys vienos ar kitos rūšies sorbciją, tokie kaip diatomitas.

Jogaila Mackevičius

Sorry, the comment form is closed at this time.